Historia Wojewódzkich Biur Geodezji w Polsce

Dzień 1 lipca 1958 roku można przyjąć jako datę powstania Wojewódzkich Biur Geodezji w Polsce,  które w początkowym okresie nazywały się Wojewódzkie Biura Geodezji  i Urządzeń Terenów Rolnych  (1 lipca 1958 – 11 sierpnia 1965).  

Od 12 sierpnia 1965 r. na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa dotychczasowa nazwa jednostek zmieniona została na Wojewódzkie Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych. 

Następnie Uchwałą nr 122 RM  z dnia 10 lipca 1975 r. utworzono  Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych.  

Z dniem 1 stycznia 1999r. przeprowadzoną kolejną reformę administracji państwowej. W wyniku reformy powstało 16 województw, w ramach których powstała administracja rządowa i samorządowa. Z tą chwilą Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych łącznie z przypisanymi im zadaniami włączono w struktury nowo powstałych województw samorządowych a nazwy Wojewódzkich Biur Geodezji zostały zmodyfikowane stosownie do uchwał Sejmików Wojewódzkich. I tak obecnie istnieją w Polsce następujące Wojewódzkie Biura Geodezji:

 

 1. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
 2. Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku
 3. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze
 4. Wielkopolski Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu
 5. Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce
 6. Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
 7. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
 8. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie
 9. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
 10. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
 11. Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
 12. Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie
 13. Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach
 14. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

Główne zadanie Wojewódzkich Biur Geodezji to realizacja scaleń i wymian gruntów  i inne strategiczne prace na rzecz samorządów województw, które przyczyniających się do rozwoju poszczególnych regionów Polski.

Wojewódzkie Biura Geodezji w latach 1958 – 2019 zrealizowały w całej Polsce  ponad 7 milionów hektarów scaleń gruntów, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności gospodarowania i konkurencyjności polskiego rolnictwa.


W załączeniu prezentacja w formacie PDF