Pracownia Terenowa w Krasnymstawie

 
p.o Kierownik
Grażyna Korzeniewska
ul. Rejowiecka 5; 22-300 Krasnystaw
telefon: 82 576 23 20,  82 576 52 41