Spotkanie z emerytami Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie

Zgodnie z długoletnią tradycją w tłusty czwartek w dniu 28 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie z emerytami Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie

Wspomnieniom nie było końca. W trakcie spotkania miała miejsce miła uroczystość związana z urodzinami kol. Andrzeja Barańskiego współorganizatora spotkania i jednocześnie Prezesa Zarządu Koła Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy WBG w Lublinie . W załączeniu fotorelacja ze spotkania z emerytami.

1

1

3

3

8

5

6

6

6

6

17

17

16

16

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

2

2