Menu

Informacja Dyrektora WBG w Lublinie w sprawie COVID 19

18 marca, 2020

Informacja

 Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców naszego województwa i z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID 19 oraz ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), a także w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego jestem zmuszony:

1) odwołać zaplanowane na marzec i kwiecień działania dotyczące promocji prac scaleniowych prowadzone przez WBG w Lublinie we współpracy z ODR-ami,

2) przełożyć na termin późniejszy zaplanowane przez WBG w Lublinie w miesiącu marcu i kwietniu szkolenia, oraz wszelkie działania związane z realizacją prac geodezyjno- kartograficznych w których nieodzowny jest udział osób trzecich, jak zebrania, ustalenia, itp.

3) odwołać zaplanowane przez WBG w Lublinie na marzec i kwiecień kontrole związane z realizacją prac geodezyjno- kartograficznych.

Jednocześnie, proszę Osoby zainteresowane realizowanymi przez WBG w Lublinie pracami geodezyjno- kartograficznymi o ograniczenie wizyt w placówkach Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. W razie braku możliwości przełożenia spraw na późniejszy termin w celu załatwienia pilnych spraw proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny na następujące adresy:

  1. Centrala w Lublinie, sekretariat@wbglubelskie.pl, tel. 81 5325326,
  2. Pracownia w Białej Podlaskiej, bialap@wbglubelskie.pl, tel. 83 3432389,
  3. Pracownia w Chełmie, chelm@wbglubelskie.pl, tel. 82 5630446,
  4. Pracownia w Lublinie, lublin@wbglubelskie.pl, tel. 81 5358550,
  5. Pracownia w Zamościu, zamosc@wbglubelskie.pl, tel. 84 6392914.

Poza tym zalecam Pracownikom WBG w Lublinie:

1) ograniczenie wykonywania czynności służbowych tylko do niezbędnego minimum,

2) ograniczenie kontaktów bezpośrednich, z zaleceniem porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej,

3) aby Osoby, którym można powierzyć pracę zdalną, pozostały w domu i tam wykonywały powierzone zadania. Wniosek o pracę zdalną powinien skierować Kierownik Komórki Organizacyjnej do Dyrektora w celu jego akceptacji.

4) w celu rozproszenia pracowników, część załogi skierować na zaległe urlopy.

Jednocześnie zalecam:
stosować się do instrukcji, zamieszczonych na stronach:
Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

Z wyrazami szacunku,
                                                  Dyrektor  Marek Banach

W załączeniu skan informacji (PDF 480 kB)