Menu

Koronawirus kolejne obostrzenia w walce z sars-cov-2

27 października, 2020

Szanowni Państwo,

W związku z dużą zachorowalnością na wirusa SARS-COV-2 i wprowadzeniu na terenie całej Polski czerwonej strefy, zalecam Pracownikom WBG w Lublinie aby przy realizacji zadań stosowali się począwszy od dnia 28.10.2020 r. do następujących reguł i zasad:

1) realizowanie powierzonych zadań z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z przyjętych ogólnopolskich i lokalnych uregulowań prawnych w tym zakresie,

2) stosowanie się do wcześniejszych wytycznych wewnętrznych związanych z pomiarem temperatury pracowników oraz codzienną dezynfekcją pomieszczeń i pojazdów,

3) stosowanie się do zasady DDM (dezynfekcja rąk, dystans, maseczki),

4) ograniczenie kontaktów bezpośrednich, z zaleceniem porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej,

5) obowiązkowe stosowanie w czasie podróży służbowych oraz we wspólnych powierzchniach biurowych maseczek lub przyłbic,

6) uzgadnianie wszystkich wyjazdów służbowych w teren z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych oraz uzgadnianie z Dyrekcją możliwości ewentualnych wyjazdów do innych komórek organizacyjnych WBG w Lublinie,

7) niezwłoczne informowanie Dyrekcji WBG w Lublinie o przypadkach koronawirusa lub kwarantanny wśród pracowników WBG w Lublinie w celu podjęcia właściwych rozwiązań w stosunku do pozostałych pracowników,

8) spożywanie posiłków na stanowisku pracy a nie w częściach wspólnych,

9) stosowanie pracy zdalnej według wcześniej ustalonych reguł, jeśli jest to konieczne i możliwe do realizacji, z zachowaniem zasady ciągłości pracy oraz należytej staranności,

10) śledzenie i stosowanie się do zaleceń, komunikatów i wytycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem,

11) stosowanie się do zaleceń Rządu, Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dodatkowe informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronach:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://www.gov.pl/web/gis