Menu

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Zdzisława Podkańskiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego.

21 lutego, 2022

W latach 1994-1996 pełnił funkcję wiceministra, następnie do 1997 r. ministra kultury i sztuki. Był posłem na Sejm II, III i IV kadencji, od 2004 do 2009 r. posłem do Parlamentu Europejskiego.

Urodził się 18 października 1949 r. w Guzówce, gm. Wysokie, woj. lubelskie. Studia ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1972 r. Pracę zawodową rozpoczął w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, a następnie kontynuował ją w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym i organizacjach młodzieżowych. Przez ponad 8 lat był dyrektorem Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W latach 1992-1997 pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki kolejno jako pełnomocnik ministra, podsekretarza stanu, a następnie ministra kultury i sztuki. Pielęgnowanie i kultywowanie lokalnych tradycji ludowych było jego pasją, ale i misją.

Spoczywaj w pokoju.