Menu

30. rocznica wolnych wyborów samorządowych

27 maja, 2020

30 lat temu, 27 maja 1990 r., odbyły się w Polsce pierwsze od kilkudziesięciu lat wybory samorządowe. Jednocześnie 27 maja to obchodzony corocznie Dzień Samorządu Terytorialnego.

Wybory zapoczątkowały kluczową reformę funkcjonowania państwa, która doprowadziła do decentralizacji władzy publicznej, a następnie wyodrębniła nowe wspólnoty samorządowe, przekazując im kompetencje do realizacji zadań ważnych dla lokalnych społeczności. Reforma ta pozostaje bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń, które uruchomiły proces gruntownej przebudowy państwa. To przykład przedsięwzięcia, które dokonało się za naszego życia i na naszych oczach, obejmując wiele sfer codziennego funkcjonowania lokalnych społeczności.
Corocznie obchodzone uroczystości to święto zarówno władz samorządowych, radnych wszystkich dotychczasowych kadencji, pracowników urzędów i jednostek podległych, służb, jak też samych mieszkańców. Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim samorządowcom, którzy swoją pracę traktują jako powołanie, służbę i swoistą misję wypełnianą w sposób uczciwy i odpowiedzialny. Dziękuję za pracę, która wychodzi naprzeciw codziennym potrzebom mieszkańców, polega na byciu blisko ludzi i ich spraw.
Składam wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zrealizowania zamierzeń w pracy zawodowej i społecznej, aby w następnych latach pracy samorządowej długofalowe i roztropne działania przynosiły wymierne efekty dla mieszkańców naszego regionu.

Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego