Informacje ogólne

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Przyjętą Statutem skróconą nazwą Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie jest WBG w Lublinie.

Budynek Wojewódzkiego Biura Geodezji po remoncie.

Nadzór nad działalnością WBG w Lublinie sprawuje Zarząd Województwa Lubelskiego, zaś nadzór merytoryczny sprawuje Geodeta Województwa Lubelskiego, działający w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego. Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie kieruje jednoosobowo Dyrektor.

Siedzibą Wojewódzkiego Biura Geodezji jest miasto Lublin. W skład jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Pracownia Terenowa w Białej Podlaskiej
  • Pracownia Terenowa w Chełmie
  • Pracownia Terenowa w Lublinie
  • Pracownia Terenowa w Zamościu
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Dział Finansowo-Księgowy
  • Dział Organizacyjno-Kadrowy
  • Dział Zarządzania i Nadzoru Technicznego

 


WBG w Lublinie działa wg Statutu.