Menu

Informacje ogólne

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Przyjętą Statutem skróconą nazwą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie jest WBGiUTR w Lublinie.

Nadzór nad działalnością WBGiUTR w Lublinie sprawuje Zarząd Województwa Lubelskiego, zaś nadzór merytoryczny sprawuje Geodeta Województwa Lubelskiego, działający w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego. Wojewódzkim Biurem Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie kieruje jednoosobowo Dyrektor.

Siedzibą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych jest miasto Lublin. W skład jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Pracownia Terenowa w Białej Podlaskiej
  • Pracownia Terenowa w Chełmie
  • Pracownia Terenowa w Lublinie
  • Pracownia Terenowa w Zamościu
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Dział Finansowo-Księgowy
  • Dział Organizacyjno-Kadrowy
  • Dział Zarządzania i Nadzoru Technicznego

 

 

WBGiUTR w Lublinie działa wg Statutu (PDF 1,7 MB)