Menu

31 lipca 2023 roku obchodzimy jubileusz 100 rocznicy uchwalenia ustawy scaleniowej. Informację na ten temat na swoich stronach zamieściło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 września, 2023

📣100 lat temu, 31 lipca 1923 r., Sejm RP I kadencji uchwalił ustawę o scalaniu gruntów.

Ustawa scaleniowa była w niepodległej od 1918 r. Polsce pierwszym aktem prawnym w randze ustawy, regulującym kompleksowo scalenia gruntów, tj. prace geodezyjno-urządzeniowo-rolne, mające na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych.

➡️ Ustawa ta, pomimo zmieniających się warunków politycznych i ekonomicznych polskiej 🇵🇱 wsi, obowiązywała prawie pół wieku.

Na jej podstawie dokonano scaleń gruntów rolnych na powierzchni ponad 5,4 mln ha, co miało znaczący wpływ na poprawę struktury gospodarstw rolnych.

🔸 Skomplikowana struktura agrarna, wynikająca z odmiennej polityki prowadzonej w tym zakresie przez trzech zaborców, spowodowała konieczność pilnych działań prowadzących do naprawy niekorzystnej struktury agrarnej powstającego państwa. Wypełnieniem wspomnianej konieczności prowadzenia pilnych prac zmierzających do poprawy warunków gospodarowania było właśnie uchwalenie ustawy z 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.

🔹 Aktualnie prace scaleniowe prowadzone są w trybie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, a ich współczesny model oparty o doświadczenia ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów spotyka się z aprobatą zarówno rolników, jak i innych mieszkańców wsi.

🔸 W ramach obecnie wdrażanego Planu Strategicznego dla #WspólnaPolitykaRolna na lata 2023-2027 scalenia gruntów są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakłada się, że w ramach tego programu projektami scaleniowymi objętych zostanie około 50 tys. ha gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, umożliwiającym m. in. budowę nowoczesnej sieci dróg transportu rolnego oraz urządzeń wodnych retencjonujących wodę.

Więcej bit.ly/3QmTzYD

W dniach 20 i 21 czerwca w Warszawie z tej okazji odbyła się uroczysta konferencja o tematyce „Rola Jednostek Geodezji Urządzeniowo- Rolnej w Polsce i ich wpływ narozwój rolnictwa przez realizację scaleń gruntów”. 31 lipca o godz. 16:50 w pierwszym programie polskiego radia zaprezentowana zostanie audycja na ten temat w programie „Niepodległa dzień po dniu”: https://jedynka.polskieradio.pl/audycje/6386