Menu

Aspekty projektowania retencji wodnej w ramach założeń do projektu scalania gruntów

10 sierpnia, 2022

Kluczowym zadaniem dla Polski jest rozwój retencji wodnej w celu ochrony i zabezpieczenia zasobów wody pitnej. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym to kompleksowe działania w ramach których istnieje możliwość projektowania oraz realizacji urządzeń retencji wodnej jak: zbiorniki retencji wodnej, oczka wodne, zastawki na rowach melioracyjnych lub jazy i inne. 

Zamieszczony artykuł omawia możliwości jakie dają scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w zakresie realizacji retencji wodnej.

W załączeniu artykuł z Przeglądu Geodezyjnego: