Menu

Departament Promocji, Sportu i Turystyki UMWL ogłasza rozpoczęcie XXIV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego

29 listopada, 2022

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku. Do 31 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do XXIV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za 2022 rok.

Wśród 76 dotychczasowych laureatów tytułu Ambasador Województwa Lubelskiego są m.in. wybitni profesorowie (prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, prof. dr hab. Tomasz Trojanowski), uznani artyści (Krzysztof Cugowski, Beata Kozidrak, Budka Suflera), mistrzowie sportu (Aleksandra Mirosław, Małgorzata Hołub-Kowalik, Malwina Kopron, śp. Tomasz Wójtowicz), wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie) oraz przedsiębiorstwa szczególnie zasłużone dla gospodarczego rozwoju regionu (Firma ERKADO, Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Spółdzielnia Pszczelarska APIS, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, OSM Krasnystaw).

Lubelszczyzna chce łączyć modernizację z tradycją. Naszym największym bogactwem – oprócz urodzajnych, ekologicznych ziem – jest kapitał ludzki. Chciałbym, byśmy mogli za parę lat być równoprawnym partnerem dla regionów w Polsce i Europie – mówił podczas ostatniej gali ambasadora Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Województwo lubelskie, honorując tym tytułem osoby, firmy i instytucje, podkreśla ich wkład w rozwój regionu. Jest to wyraz uznania osiągnięć, spektakularnych sukcesów na krajowej i międzynarodowej arenie, oraz bezpośredniego przyczynienia się do postrzegania Lubelszczyzny w dobrym świetle.

W skład Kapituły wchodzą: członkowie Zarządu i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz redaktorzy naczelni lubelskich mediów.

Prawo zgłaszania kandydatur do trzech kategorii konkursu: OSOBA, INSTYTUCJA, FIRMA mają jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu Ambasadora Województwa Lubelskiego powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: ambasador@lubelskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji, Sportu i Turystyki UMWL: tel. 81 44 16 789, e-mail: ambasador@lubelskie.pl

W załączeniu: