Menu

Diety po nowemu

8 sierpnia, 2022

Od 28 lipca 2022 roku stawka diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, będzie wynosiła 38 zł (dotychczas 30 zł). Wzrośnie również 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z obecnych 6 zł do planowanych 7,60 zł. Także ryczałt za nocleg, który stanowi 150 proc. diety – zostanie podwyższony z 45 zł do 57 zł.

W załączeniu:  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.