Menu

Druga rocznica powołania Marka Banacha na stanowisko Dyrektora WBG w Lublinie.

14 stycznia, 2021

Zarząd który powołał Pana Marka Banacha na Dyrektora WBG w Lublinie
Nowy Dyrektor w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Lublinie, Pan Marek Banach

Minęło 2 lata odkąd Zarząd Województwa Lubelskiego powierzył mi zaszczytne stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. Jestem bardzo wdzięczny za okazane mi zaufanie i pozytywną ocenę mojej pracy, czego potwierdzeniem jest ostatnia ocena pracownicza. Przez te 2 lata udało się wprowadzić szereg działań, które przyczyniają się do lepszego funkcjonowania jednostki oraz służą mieszkańcom i innym jednostkom Samorządu Województwa Lubelskiego. Do najważniejszych można zaliczyć:
1) Zmiany w Statucie w przedmiocie organizacji jednostki oraz w przedmiocie zwiększenia zakresu i możliwości realizacji prac,
2) Wydanie 80 uregulowań wewnętrznych w postaci Zarządzeń, w tym motywacyjnego regulaminu wynagradzania oraz regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
3) Przeprowadzenie 3-dniowej Ogólnopolskiej Konferencji z Udziałem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat efektów scalania gruntów,
4) Przeprowadzenie akcji promującej scalenia gruntów dla wszystkich gmin i powiatów z terenu Województwa Lubelskiego,
5) Rozwijanie nowych technologii geodezyjnych w postaci gps i bezzałogowych statków powietrznych i innych,
6) Zwiększenie skuteczności działania i efektywności przez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach dających możliwość pozyskiwania stosownych uprawnień przez pracowników WBG w Lublinie,
7) Wręczenie okolicznościowych statuetek dla najbardziej zasłużonych geodetów WBG w Lublinie z okazji 100- lecia istnienia Jednostek Geodezji Urządzeniowo- Rolnej w Polsce,
8) Opracowanie i wdrożenie nowej strony internetowej: https://wbglubelskie.pl
9) Zdobycie przez zespoły Wykonawców pierwszej nagrody i wyróżnienia w XLIII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych oraz zdobycie drugiej nagrody i dwóch wyróżnień w XLIV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
10) Podejmowanie licznych działań legislacyjnych w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
11) Rozwijanie współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, IUNG w Puławach, ODR w Końskowoli, KOWR w Lublinie, Wodami Polskimi Oddział w Lublinie, RDOŚ w Lublinie, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie, ARIMR Oddział w Lublinie, jednostkami Urzędu Marszałkowskiego i innymi instytucjami z terenu województwa lubelskiego,
12) Realizacja w przewidzianych terminach scaleń gruntów i innych zadań strategicznych na rzecz Mieszkańców Województwa Lubelskiego i innych jednostek Samorządu Województwa Lubelskiego w roku 2019 i 2020 – mimo trudności związanych z COVID-2019.
Rocznica jest okazją do podziękowania pracownikom WBG w Lublinie i Wszystkim tym, którzy wspierają mnie w działalności na tym zaszczytnym stanowisku. Szczególnie chciałbym podziękować Prezesowi Zarządu Okręgowego PIS w Lublinie Panu Krzysztofowi Michałkiewiczowi, Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej, Panu Posłowi Dariuszowi Stefaniukowi, Panu Marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu, Panu Wicemarszałkowi Michałowi Mulawie, Członkowi Zarządu Sebastianowi Trojakowi, Członkowi Zarządu Zdzisławowi Szwedowi (- tak się składa, że pracę jednostki którą kieruję nadzorowało w tym czasie trzech różnych Marszałków), Geodecie Województwa Lubelskiego Piotrowi Strojnemu oraz byłemu Geodecie Województwa Lubelskiego Bronisławowi Ścigajowi. Dziękuję Żonie, Rodzinie i Wszystkim za miłe życzenia i wsparcie w ciągu 2 lat oraz w ostatnim czasie. 🙂