Menu

Dylematy mieszkańców wsi w gminie Wysokie – czy wreszcie zdecydujemy się na likwidację szachownicy gruntów?

11 sierpnia, 2016

Wiosną 2015 roku, specjaliści geodeci z Wojewódkiego Biura Geodezji w Lublinie po raz pierwszy spotkali się z mieszkańcami kilku wsi w gminie Wysokie w sprawie przeprowadzenia scalenia gruntów. Już pobieżny rzut oka na mapy nie pozostawiał złudzeń, co do konieczności przeprowadzenia scaleń likwidujących szachownicę gruntówGmina Wysokie położona w powiecie lubelskim, posiadająca bardzo dobrej jakości grunty charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą  terenu i skomplikowaną strukturą władania. Działki w miejscowościach Giełczew, Wysokie, Dragany, czy Biskupie mają krzywolinijny, wydłużony i wąski kształt stanowiący naturalną barierę w uzyskaniu godziwych dochodów z gospodarstwa. Poprawę istniejącej struktury gospodarstw można, by osiągnąć w procesie scalenie gruntów. Czy emocje, wątpliwości i obawy mieszkańców wynikające z nieznajomości zasad według których dziś wykonuje się scalania gruntów zadecydują o utrwaleniu na kolejne pokolenie dotychczasowej rzeczywistości?

   Po obejrzeniu i wysłuchaniu przygotowanej przez WBG prezentacji, w której przedstawiono zasady prowadzenia scaleń, zebrani mieszkańcy zasypali nas różnorodnymi pytaniami. W emocjonalnej dyskusji pojawiły się różne głosy. Były na tak, ale też i przeciwko zmianom, burzeniu tradycji. W tej sytuacji postanowiliśmy – temat scaleń zostawiamy otwarty, z prośbą o dyskusję we wsiach o możliwych zmianach i wynikających z nich korzyściach i ewentualnych problemach wynikających ze scalenia swoich gruntów. W chwili, gdy mieszkańcy będą gotowi na rzeczową dyskusję, spotkamy się ponownie. Znowu okazało się, że najlepszym nauczycielem gospodarowania jest dobry przykład. Rok później mieszkańcy zdecydowali się na zorganizowanie wyjazdu studyjnego na obiekt, który został wcześniej scalony. Ponieważ przykładów scalenia w pobliżu nie ma, przygotowaliśmy wyjazd do gminy Fajsławice. Pani sołtys w lipcu 2016 r. na wizytę studyjną przywiozła liczną grupę mieszkańców swej gminy. Przedstawiono im dwa obiekty scaleniowe: pierwszy to zakończone w 2006 roku scalenie wsi Wola Idzikowska oraz zakończone w 2014 roku scalenie wsi Wola Żulińska. Podczas spotkania w świetlicy była możliwość osobistego poznania efektów zakończonego i wdrożonego scalenia. Dyskutowano także o uwagach i opiniach mieszkańców, którzy przeszli już to postępowanie. Jeden z uczestników stwierdził, że tuż po zakończonym scaleniu ostro protestował, bo miał wątpliwości, co do nowego usytuowania swoich gruntów. Lecz dziś te obawy stały się nieistotne, a na stare by już nie wrócił. W trakcie przejazdu autokarem po scalonych polach, uczestnicy wyjazdu zobaczyli także nowo urządzone drogi dojazdowe do pól. O efektach scalenia, trybie wdrażania i realizacji całego postępowania między innymi mówili: Wójt Gminy Fajsławice; Pan Tadeusz Chruściel, Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice Pan Andrzej Wójcik, Sołtys wsi Wola Idzikowska Pani Ewa Pluta. O zasadach scalania i projektowania działek mówili przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie: Bartosz Czech i Roman Chyła. Z wypowiedzi zarówno Pana Wójta Tadeusza Chruściela, jak również innych uczestników postępowania wynikało, iż likwidacja szachownicy pól wszystkim przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Wszyscy wiemy, że scalanie to proces trudny, ale bardzo potrzebny. Wydaje się, że teraz mamy czas i nowe argumenty do osiągnięcia zgody na scalenia swych gruntów.

 

 

gallery