Menu

Dyplom uznania dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

30 maja, 2022

27 maja 2022 roku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, Dyrektor WBG w Lublinie Marek Banach odebrał z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Dyplom uznania dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. Wyróżnienie to jest wielkim zaszczytem i honorem dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie świadczącym o dostrzeganiu wkładu pracowników WBG w Lublinie w rozwój województwa lubelskiego. Dziękując za to wyróżnienie jest okazja do prezentacji WBG w Lublinie, które realizuje prace na rzecz jednostek Marszałka (drogi, środowisko, rolnictwo, geodezja) ale strategicznym działaniem jest realizacja scaleń gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, które w obecnym wymiarze są urządzaniem terenów rolnych w zakresie gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami w celu wieloaspektowego rozwoju obszarów wiejskich. W ostatnim okresie 2014 – 2020 + okres przejściowy 2021 – 2022, WBG w Lublinie realizuje scalenia na łącznej powierzchni 44 336 hektarów. Dzięki tym realizacjom: 1) następuje polepszenie efektywności gospodarowania rolników, przez likwidację rozłogu ich działek oraz polepszenie warunków życia mieszkańców wsi, co stopuje odpływ mieszkańców ze wsi do miast; 2) zostało wybudowanych, przebudowanych lub polepszonych ponad 700 kilometrów dróg gminnych oraz ponad 400 kilometrów rowów melioracyjnych; 3) wykonano ponad 600 przepustów; 4) odzyskano do produkcji rolniczej ponad 200 ha gruntów ornych; 5) wydzielono kilkadziesiąt działek pod budowę obiektów użyteczności publicznej (świetlice, boiska, parkingi, inne); 6) zniesiono setki współwłasności; 7) polepszono gospodarkę leśną Lasów Państwowych; 8) wyeksponowano wiele obiektów kulturalnych i turystycznych – np. do słynnych bagien „Bubnów” i ścieżki dydaktycznej „Czachary” została wydzielona i urządzona droga dojazdowa oraz działka pod budowę parkingu i wieży widokowej; 9) wykonano kilkadziesiąt kilometrów nasadzeń drzew w celu zapobiegania erozji wietrznej i wodnej oraz wykonano nasadzenia drzew miododajnych; 10) powstały również oczka wodne i zbiorniki retencyjne. Wypada również podkreślić że każda złotówka wydana na scalenie to ponad dwa złote na zagospodarowanie poscaleniowe, które trafiają do lokalnych firm realizujących zagospodarowanie (drogi, rowy, rekultywacje, nasadzenia i inne). W załączeniu fotorelacja z uroczystości.