Menu

Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce

27 października, 2020

Polska, głównie z przyczyn historycznych, nie ma szczęścia do przemyślanego zagospodarowania przestrzennego, opartego na wieloletniej wizji. Rozdrobnienie działek nie jest rzadkością a gospodarowanie polami czy lasami rozsianymi po wielu gminach nie jest tak efektywne jak mogłoby być w przypadku posiadania bardziej skomasowanego obszaru ziemi. Na analizowanych obszarach gdzie w ostatnim czasie udało się zrealizować scalenia gruntów, uzyskano następujące efekty:

1.Liczba działek w gospodarstwie zmniejszyła się z 5,6 do 2,9, tj. o 48,9%,

2.Powierzchnia działki wzrosła z 0,32 ha do 0,63 ha, tj. o 95,0%,

3.Oddalenie gruntów od zagród zmniejszyło się o 24,6%,

4.Przybliżenie oddalenia gruntów o 1 km przyczynia się do zwiększenia dochodu gospodarstw rolnych o 13%, w gospodarstwach z uwzględnieniem dopłat unijnych i o 34% bez uwzględnienia dopłat,

5.Szacunkowy wzrost dochodu gospodarstw po scaleniu ustalono na poziomie od 12% do 43,8%.

W załączeniu pdf z prezentacją:
—————————————————————————————

Plik do pobrania (PDF 4,6 MB)

——————————————————————————————-