Menu

Funkcjonalności geoportalu.gov.pl prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii

22 lutego, 2021

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował następujące materiały omawiające funkcjonalności geoportalu.gov.pl:

1. Film instruktażowy przedstawiający w jaki sposób pobierać dane z Geoportalu Krajowego, na przykładzie pobrania arkusza ortofotomapy: https://www.facebook.com/137795406315090/videos/312670430064935

2. Film będący Instrukcją obsługi Geoportalu Krajowego:

https://www.facebook.com/137795406315090/videos/769983340077549

3. Film „Wirtualny przewodnik po geoportalu”: https://www.facebook.com/gugikgovpl/videos/1072134326214522