Menu

II nagroda za założenie do projektu scaleń gruntów dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie

20 grudnia, 2016

scalenia4

W siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się 15 grudnia br. uroczyste seminarium podsumowujące jubileuszowy LX Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Do ostatecznej oceny oddziałowe sądy eliminacyjne powołane przez marszałków województw zgłosiły 2 projekty scaleń gruntów zatwierdzonych w latach 2014-16 oraz 17 założeń do projektów.

Za wykonanie założeń do projektu scalenia gruntów Główny Sąd Konkursowy postanowił przyznać:
2. nagrodę w wysokości 4 tys. zł zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie, w składzie: Szymon Skromak, Bogusław Dobek, Grzegorz Struzik, Paweł Chruściel, Jarosław Komarzeniec, Sławomir Kołodziejek – za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Wojsławice, gm. Wojsławice, pow. chełmski.

Tradycyjnie zasadniczą część spotkania stanowiły prezentacje nagrodzonych projektów i wymiana zdobytych doświadczeń. Nagrody i wyróżnienia wręczał minister Krzysztof Jurgiel w towarzystwie zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Barbary Pachuckiej i zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Bartosza Szymańskiego oraz wiceprezesa SGP Jana Łopaciuka.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji samorządowej różnych szczebli (w tym starostowie i wójtowie zaangażowani w nagrodzone scalenia), przedstawiciele nauki (m.in. prof. Franciszek Woch reprezentujący Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich), a także przedstawiciele WBGiTR-ów – autorzy projektów. Funkcję gospodarza spotkania pełnił naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów Jerzy Kozłowski.

Dyplom 2