Menu

W dniach 5-7 czerwca br. w Janowie Lubelskim odbyła się IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

7 czerwca, 2019

Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych.

Celem konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu geodezji i kartografii,  gospodarki nieruchomościami oraz ochrony wód powierzchniowych realizowanych w licznych ośrodkach naukowych w Polsce. Wzajemna wymiana doświadczeń podczas konferencji umożliwiła rozwój różnorodnych zagadnień geodezyjnych.
Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia:
•    Gospodarki nieruchomościami;
•    Geodezyjnego projektowanie przestrzeni wiejskiej;
•    Katasttu nieruchomości;
•    Geoinformatyki;
•    Fotogrametrii i Teledetekcji;
•    Geodezji wyższej i satelitarnej;
•    Planowania przestrzennego;
•    Nowoczesnych technik i technologii w pomiarach geodezyjnych;
•    Inżynierii wodnnej oraz infrastruktury terenów wiejskich;
•    Ochrony i kształtowania zasobów wodnych na terenach wiejskich.

WBG w Lublinie na konferencji reprezentowali Dyrektor Marek Banach oraz Kierownik Pracowni Terenowej w Lublinie Andrzej Barański.

Więcej informacji:
http://konferencja.innowacje.uplublin.pl/