Menu

Kolejna publikacja w „Przeglądzie Geodezyjnym” na temat scalania gruntów

25 stycznia, 2022

tym razem „problematykę scaleń rozdrobnionych lasów na Mazowszu” przedstawił Pan Edward Głażewski Dyrektor Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce. Zagadnienie to odnosi się również do innych województw.