Menu

Kolejne artykuły dotyczące tematyki scalenia gruntów w „Przeglądzie Geodezyjnym”.

28 października, 2022

  1. Rola scaleń gruntów w zmniejszaniu zagrożenia erozyjnego

2. Oceny wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych