Menu

Kolejne zebranie promujące scalenia gruntów poprowadzone przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie

17 marca, 2023

Z inicjatywy Gminy Ostrów Lubelski odbyło się kolejne zebranie w powiecie lubartowskim. Władze Gminy dostrzegając korzyści płynące ze scaleń gruntów pragną zachęcić mieszkańców do podjęcia trudu wszczęcia postępowania scaleniowego. W tym celu zorganizowano kolejne w Gminie zebranie informacyjne. Zebranie odbyło się w dniu 15 marca 2023 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozkopaczewie. Celem spotkania była promocja scaleń, prezentacja prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego, którą dokonali przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie. Na zebraniu zostały przedstawione zasady prowadzenia postępowania scaleniowego, etapy prac scaleniowych oraz możliwości jakie daje zagospodarowanie poscaleniowe. W trakcie spotkania wyświetlono film promujący scalenia gruntów zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiający wypowiedzi uczestników już zrealizowanych scaleń gruntów z terenu województw dolnośląskiego i lubelskiego.  Ze spotkania wynika, iż mieszkańcy Rozkopaczewa są zainteresowani wszczęciem postępowania scaleniowego i realizacją scalenia, równocześnie zdają sobie sprawę z dużego wysiłku jaki ich czeka by móc sprostać wymaganiom umożliwiającym realizację tych prac. Planowane scalenie mogłoby być realizowane w ramach nowego programu – Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (n+3).

W załączeniu fotorelacja: