Menu

Kolejne zebranie z mieszkańcami Powiatu Świdnickiego mające na celu promocję scaleń gruntów.

21 grudnia, 2022

Powiat Świdnicki wytypował następną miejscowość, która mogłaby zostać objęta scaleniem gruntów. W tym celu Władze Powiatu w dniu 20 grudnia 2022 r. w remizie OSP zorganizowały spotkanie promocyjne pracowników WBG w Lublinie z mieszkańcami Biskupic, którego celem miało być zapoznanie mieszkańców z zasadami opracowania projektu scaleniowego. Żadne scalenie gruntów nie może się rozpocząć bez inicjatywy „oddolnej” właścicieli gruntów. To właściciele gruntów muszą wystąpić do Starosty z wnioskiem o wszczęcie postępowania scaleniowego. W powiatach w których nie były dotąd realizowane scalenia lub były realizowane bardzo dawno temu nieodzowne jest zapoznanie przyszłych uczestników z uwarunkowaniami i zasadami prac scaleniowych oraz zagospodarowania poscaleniowego. Dlatego też tak ważna jest wcześniejsza promocja prac, mająca na celu przedstawienie uwarunkowań realizacji tych prac.  Podczas zebrania Pan Paweł Postek  – Geodeta Powiatowy wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie zaprezentowali zasady realizacji prac scaleniowych oraz zagospodarowania poscaleniowego. Został również wyświetlony film promocyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierający m.in. wypowiedzi rolników, którzy byli objęci takim postępowaniem. Przedstawiono także efekty prac scaleniowych zrealizowanych w ostatnich latach na terenie województwa lubelskiego. Uczestnicy zebrania bardzo czynnie brali udział w zebraniu, pojawiło się wiele pytań. Biorąc pod uwagę, iż obręb Biskupice posiada bardzo trudną strukturę obszarową (długie i wąskie działki) naturalną rzeczą jest to, iż scalenie gruntów budzi dużo emocji wśród mieszkańców. Jedni widzą nadzieję na poprawę struktury swoich gruntów inni patrzą z niepokojem na ewentualne rozwiązania projektowe.  Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym to działanie, którego wdrożenie wymaga wcześniejszych spotkań promocyjnych z potencjalnymi uczestnikami scalenia. Jest to niezbędny i konieczny pierwszy krok, którego efektem jest poparcie prac scaleniowych lub brak takiego poparcia. Jeśli mieszkańcy chcą zrealizować scalenie wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym to kolejnym krokiem jest zebranie od ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych podpisów popierających te prace. Dopiero wtedy Starosta może wszcząć postępowanie scaleniowe.     

W załączeniu fotorelacja: