Menu

Kolejny artykuł na temat roli scaleń gruntów w rozwoju obszarów wiejskich, autorstwa Profesora Jacka M. Pijanowskiego, zamieszczony na łamach Przeglądu Geodezyjnego – „Scalenia gruntów jako niedostatecznie wykorzystane narzędzie w rozwoju obszarów wiejskich”.

13 lipca, 2021