Menu

Kolejny artykuł w „Przeglądzie Geodezyjnym” o tematyce związanej ze scalaniem gruntów – „Scalanie gruntów jako działanie powstrzymujące zanikanie wsi”

23 sierpnia, 2022

Autorem publikacji jest Dyrektor Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych, który na przykładzie wsi Huciska, gm. Przysucha, pow. przysuski opisuje specyfikę wsi w województwie Mazowieckim  oraz wskazuje, że dzięki scaleniom gruntów stwarzane są warunki do życia i rozwoju wsi.

W załączeniu artykuł z „Przeglądu Geodezyjnego”.