Menu

Konferencja na temat „Rozwoju obszarów wiejskich — stan obecny i perspektywy” w Lublinie

7 lipca, 2016

5 sierpnia 2016r. 

W dniach 20-22 czerwca 2016 r. odbyła się jubileuszowa XX Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich dotycząca tematyki: „Rozwój obszarów wiejskich — stan obecny i perspektywy„. Była to ważna konferencja objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Krzysztofa Jurgiela oraz Marszałka Województwa Lubelskiego pana Sławomira Sosnowskiego. W konferencji licznie uczestniczyli ludzie nauki zajmujący się powyższą tematyką reprezentujący wszystkie liczące się ośrodki naukowe kraju, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz Wojewódzkich Biur Geodezji. Przedstawiono szereg referatów dotyczących szans i zagrożeń wynikających z założeń Wspólnej Polityki Rolnej UE, racjonalnego gospodarowania zasobami glebowymi i wodnymi, problemów z realizacją wiejskiej infrastruktury z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych i ekonomicznych. W trakcie konferencji zwracano szczególną uwagę na społeczny i praktyczny wymiar prac urządzeniowych prowadzonych na wsi. Bardzo ciekawy referat przedstawił pan Józef Zedler, prezes Zarządu Związku Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii. W swym referacie uwypuklił rolę i rolę i znaczenie mieszkańców w oddolnym kształtowaniu procesów rozwoju obszarów wiejskich. To z inicjatywy mieszkańców rozpoczyna się prace scaleniowe a w konsekwencji urządzeniowe wsi. Wypracowane przez nich opinie i stanowiska obejmujące kompleksowo wszystkie aspekty rozwojowe wsi, stanowią podstawę planowania i wszelkich dalszych działań. Nad inwentaryzacją zasobów i budową planu rozwoju pracuje się w grupach zadaniowych wspieranych przez specjalistów w danej dziedzinie. Jest to proces bardzo pracochłonny, wymagający dużego zaangażowania mieszkańców wsi. Tak opracowany plan kompleksowego rozwoju jest powszechnie akceptowalny i daje gwarancję skutecznego wdrożenia. Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w oparciu o doświadczenia i we współpracy ze specjalistami Kraju Związkowego Bawaria w jednej z małopolskich gmin realizuje pilotażowy program kompleksowego rozwoju. Jest to innowacyjne podejście. Wydaje się, że po zebraniu niezbędnych doświadczeń i wprowadzeniu regulacji ustawowych w niedalekiej przyszłości stanie się powszechnie stosowanym.

            Dla uczestników konferencji organizatorzy przygotowali ciekawe trasy do dwóch parków narodowych. W jej realizacji czynnie uczestniczyli pracownicy naszego Biura. Była to dobra okoliczność do poznania praktycznych efektów zrealizowanych projektów. Jedna trasa prowadziła do Poleskiego, a druga do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na trasie związanej z Poleskim Parkiem Narodowym zaprezentowano efekty scaleń gruntów na obiektach w gminach: Urszulin i Hańsk. Na drugiej trasie uczestnicy konferencji poznali efekty scaleniowe na obiektach w gminach: Łopiennik Górny i Rejowiec. Wójtowie gmin Hańsk oraz Rejowiec goszcząc na swym terenie uczestników konferencji zaprezentowali także inne zrealizowane projekty, które zmieniły oblicze tychże miejscowości. Były to projekty z odnowy i zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, infrastruktury technicznej, a także aktywizujące społeczności wiejskie zrealizowane w ramach Lokalnych Grup Działania. Ciekawym przykładem były zaprojektowane przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie hydrofitowe oczyszczalnie ścieków w kształcie żółwia i jodełki. Oczyszczają one ścieki bytowe z obiektów usytuowanych w parkach narodowych. Szczególnie ciekawe dyskusje prowadzono z samorządowcami, mieszkańcami wsi będącymi uczestnikami scaleń, a także z dyrekcjami: Roztoczańskiego i Poleskiego Parku Narodowego. Bogaty w wydarzenia wyjazd studyjny podsumowano podczas regionalnej kolacji w gminie Fajsławice. W jej trakcie, można było skosztować tradycyjne, odkrywane na nowo smaki – te kulinarne, a także  artystyczne.

            Głównymi organizatorami konferencji byli – Instytut Uprawy i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie.