Menu

Konferencja z okazji 100-lecia uchwalenia przez Sejm II RP Ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów, pn. „Rola Jednostek Geodezji Urządzeniowo- Rolnej w Polsce i ich wpływ na rozwój rolnictwa przez realizację scaleń gruntów”.

28 czerwca, 2023

W dniach 20-21.06.2023 r. w Hotelu Hilton Double Tree w Warszawie odbyła się konferencja z okazji 100-lecia uchwalenia przez Sejm II RP Ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów, pn. „Rola Jednostek Geodezji Urządzeniowo- Rolnej w Polsce i ich wpływ na rozwój rolnictwa przez realizację scaleń gruntów”, w konferencji brała udział delegacja z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie w asyscie Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomieja Bałabana. Patronatem Honorowym Konferencję objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich a patronatem medialnym Jubileusz objął Przegląd Geodezyjny. Konferencję otworzyła Lidia Kostańska – Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi MRiRW, a wystąpienie okolicznościowe skierował do uczestników Rafał Romanowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przemówienia wygłosili również Europoseł Krzysztof Jurgiel i Janusz Walo Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor Lidii Kostańskiej oraz Naczelnikowi Robertowi Kowalczykowi i Dyrektorowi Jerzemu Kozłowskiemu a także innym pracownikom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za organizację Konferencji, która była Świętem dla całego Środowiska Geodezji Urządzeniowo- Rolnej w Polsce i okazją do uhonorowania ich ciężkiej i tak bardzo potrzebnej i oczekiwanej przez rolnictwo pracy. Konferencja pokazała jak wielką rolę dla kompleksowego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce odgrywa realizacja scaleń gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym oraz ogromne potrzeby i oczekiwania w tym zakresie przez społeczności lokalne. Mam nadzieję, że możliwość kompleksowego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce przez realizację projektów scaleń gruntów będzie dostrzegana i właściwie doceniana. WBGiUTR w Lublinie uświetniło swój udział w Konferencji przez organizację wystawy, która pokazała efekty scalania gruntów a także nawiązywała do minionego okresu w postaci prezentacji starego sprzętu mierniczego. Uczestnicy Konferencji mieli również możlowość zapoznania się z Kroniką WBGiUTR w Lublinie i dokonania pamiątkowych wpisów w Kronice. Wydarzeniu poświęcone jest czerwcowe wydanie „Przeglądu Geodezyjnego”. W załączeniu relacja oraz fotorelacja🙂👍