Menu

Kongres FIG Warszawa 11-15.09.2022

10 sierpnia, 2022

W dniach 11 – 15 września 2022 roku odbędzie się w Warszawie 27 Kongres Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG – fr. Fédération Internationale des Géomètres). Kongres FIG pierwszy raz w historii odbędzie się w Polsce! Decyzję o organizacji Kongresu w Polsce podjęto podczas Zgromadzenia Ogólnego FIG w czerwcu 2021 roku i jednocześnie powierzono obowiązki lokalnego gospodarza Stowarzyszeniu Geodetów Polskich (SGP). Obie organizacje, FIG i SGP, odpowiadające za organizację Kongresu to organizacje pozarządowe reprezentujące specjalistów z zakresu geodezji, katastru, szacowania nieruchomości i szeroko pojętej inżynierii geoprzestrzennej.

FIG to wiodąca organizacja międzynarodowa założona w Paryżu w 1878 roku reprezentująca interesy geodetów z ponad 120 krajów na całym świecie. To uznana przez ONZ i Bank Światowy organizacja stanowiąca międzynarodowe forum dyskusji i rozwoju, mające na celu promowanie dobrych praktyk i standardów zawodowych. Stowarzyszenie Geodetów Polskich jest największą geodezyjną organizacją pozarządowa w Polsce o ponad wiekowej tradycji. SGP zrzesza ponad 3000 członków pracujących w firmach geodezyjnych, administracji publicznej i na uczelniach. Do FIG przystąpiliśmy w 1926 roku.

Kongres FIG to prestiżowe wydarzenie organizowane raz na cztery lata i po raz pierwszy w historii odbędzie się w Polsce. Kongres odbędzie się stacjonarnie i przyjedzie około 1000-1500 uczestników z całego świata. Przewidywana jest również forma hybrydową wydarzenia dla tych, którzy z uwagi na ograniczenia w podróżowaniu nie będą mogli przyjechać do Warszawy. W Kongresie weźmie udział w sumie ponad 2000 profesjonalistów zajmujących się na co dzień pomiarami geodezyjnymi, skanowaniem, kartowaniem, szacowaniem wartości nieruchomości, planowaniem i zarządzaniem przestrzenią, nawigacją, hydrografią czy geoinformacją. Spotkanie w tak szerokim gronie specjalistów będzie wyjątkową okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale również do przedstawienia swoich dokonań i zaprezentowania oferty. Szczególnie, że przez trzy dni obradom Kongresu będzie towarzyszyć wystawa sprzętu, oprogramowania i nowoczesnych rozwiązań technologicznych dostępna zarówno dla uczestników stacjonarnych jak i zdalnych.

Głównym celem Kongresu FIG jest wymiana poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk, stąd osoby, które chciałyby podzielić się swą wiedzą i doświadczeniem w zakresie geodezji i kartografii serdecznie zapraszamy do zgłaszania wystąpień, które mogą być zaprezentowane podczas Kongresu. Streszczenia 250-500 słów do nierecenzowanych materiałów konferencyjnych przesyłać należy do 30 stycznia 2022 r.  Na pełną wersję zaakceptowanych materiałów w postaci tekstu o maksymalnej długości 15 stron organizatorzy oczekiwać będą do 1 kwietnia 2022 r. Indeksowane one będą tradycyjnie jak na konferencjach FIG w renomowanych bazach (Web of Science, Scopus). Z racji istotności związanej z oceną dorobku w dyscyplinach naukowych, ważną informacją jest także, że organizatorzy lokalni uzyskali zgodę FIG na publikację pokonferencyjną rozszerzonych wersji artykułów konferencyjnych lub wersji w języku polskim w punktowanych czasopismach Stowarzyszenia Geodetów Polskich tj. Przeglądzie Geodezyjnym i Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Ponadto wybrane materiały zostaną zaproszone do publikacji w renomowanym Survey Review.

Polską wersję rejestracji do udziału w Kongresie można znaleźć na stronie:  https://www.fig.net/fig2022/registration_polish.htm

Więcej informacji na temat Kongresu FIG na stronie: https://www.fig.net/fig2022/call.htm

W załączeniu: informacje o Kongresie FIG: