Menu

Laureaci XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych na szczeblu województwa lubelskiego.

7 października, 2022

W dniu 5 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Grottgera 4, II piętro sala nr 269A, odbyło się posiedzenie Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego w celu przeprowadzenia oceny obiektów scaleniowych z terenu województwa lubelskiego zgłoszonych do XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.

Do Konkursu zostało zgłoszonych 7 obiektów scaleniowych z terenu województwa lubelskiego w dwóch kategoriach:

1. Projekty scaleń gruntów zakończone w latach 2020 – 2022 – zgłoszono 4 obiekty.

2. Założenia do projektów scaleń gruntów przewidzianych do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – zgłoszono 3 obiekty.

Oddziałowy Sąd Eliminacyjny w składzie:

Przewodniczący – Pan Bartłomiej Bałaban – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego;

Z-ca przewodniczącego – Pan Piotr Strojny – p.o. Geodety Województwa Lubelskiego;

Z-ca przewodniczącego – Pan Marek Kłopotek – Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

Sekretarz – Pan Andrzej Barański – przedstawiciel Zarządu Koła Zakładowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy WBG w Lublinie;

Członek Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego – Pan Stanisław Kochański – Przedstawiciel SGP Oddział Wojewódzki w Lublinie;

Członek Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego – Pan Marek Banach – Dyrektor WBG w Lublinie,

– ustalił następującą kolejność miejsc obiektów scaleniowych w poszczególnych kategoriach:

Kategoria 1 – Projekty scaleń gruntów zakończone w latach 2020 – 2022:

1 miejsce ex aequo zdobyły dwa obiekty scaleniowe:

– obiekt scaleniowy: Sulmice, Wiszenki, Wiszenki-Kolonia, Zabytów, gm. Skierbieszów, powiat zamojski o pow. 2023,1210 ha – zespół w składzie: Tomasz Jabłoński – Kierownik prac, Ewelina Strumidło-Jędrzejewska, Edward Prościński, Andrzej Adamczyk, Marek Galewski, Damian Stanisławczuk, Marcin Jańczuk.

i obiekt scaleniowy: Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia, gm. Ostrówek, powiat lubartowski o pow. 1980,5871 ha – zespół w składzie: Szymon Skromak – Kierownik prac, Bogusław Dobek, Michał Ziętek, Piotr Chłopecki, Kamil Tymicki, Paweł Kędzierski.

3 miejsce obiekt scaleniowy: Jarosławiec, gm. Uchanie, powiat hrubieszowski o pow. 771,4136 ha zespół w składzie: Wiktor Boniewski – Kierownik prac, Damian Stanisławczuk, Justyna Skulska, Lech Rządkowski, Artur Dzirba, Zbigniew Piłat, Marcin Jańczuk, Rafał Burdzań.

4 miejsce obiekt scaleniowy: Antopol, gm. Podedwórze, powiat parczewski o pow. 1179,6920 ha – zespół w składzie: Wojciech Niedzielak – Kierownik prac, Roman Łukaszuk, Zbigniew Sawczuk, Marek Niedzielak, Grzegorz Łubkowski.

Kategoria 2 – Założenia do projektów scaleń gruntów przewidzianych do realizacji w ramach PROW 2014 – 2020:

1 miejsce ex aequo zdobyły dwa obiekty scaleniowe:

– obiekt scaleniowy: Kaplonosy, Kaplonosy Kolonia, gm. Wyryki, powiat włodawski. o pow. 1661,3024 ha, zespół w składzie: Dorota Pietruczyk-Popławska – Kierownik Działu Zarządzania i Nadzoru Technicznego, Piotr Pogoda, Grzegorz Struzik, Roman Chyła.

i obiekt scaleniowy: Głębokie, Malinówka gm. Cyców, powiat łęczyński o pow. 1129,5413 ha – zespół w składzie: Piotr Jóźwik – Kierownik prac, Włodzimierz Bartosik, Arkadiusz Komsta, Sławomir Lenart, Jarosław Komarzeniec, Konrad Waś.

3 miejsce obiekt scaleniowy: Krzywowierzba Kolonia, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski. o pow. 412,2274 ha – zespół w składzie: Zbigniew Rudzki – Kierownik prac, Dorota Pietruczyk-Popławska, Agnieszka Hodun, Grzegorz Struzik.

Do szczebla ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych zostało zgłoszone po 2 najlepsze obiekty z poszczególnych kategorii.

Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesów w konkursie ogólnopolskim.