Menu

Miliony z powiatu – scalenia w gminie Wola Uhruska

19 września, 2017

14 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie podpisano umowę pomiędzy powiatem a Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie. Dotyczy wykonania scalenia gruntów obszaru Bytynia, części Woli Uhruskiej i części Józefowa (łącznie 1132 ha) oraz zagospodarowania poscaleniowego. Porozumienie w imieniu WBG w Lublinie podpisał jego dyrektor Tomasz Prządka, zaś w imieniu powiatu starosta Andrzej Romańczuk i wicestarosta Adam Panasiuk. – Z dobrodziejstwa scaleń korzystają jeszcze stosunkowo nieliczne miejscowości i wsie – mówi Andrzej Romańczuk, starosta włodawski. – Dlatego należy się zatem cieszyć, że te ponad 6 mln zł trafi właśnie tu – do powiatu włodawskiego – a nie gdzie indziej. Powiat włodawski uzyskał pomoc na kwotę ponad 6 mln zł, z czego 3,4 mln zł zostanie przeznaczone na zagospodarowanie poscaleniowe, czyli poprawę standardu dróg gruntowych i urządzeń melioracyjnych. Zostanie zbudowanych m.in. 5 410 m dróg z płyt JOMB, 7 250 m nawierzchni z tłucznia o warstwie grubości co najmniej 15 cm, do tego 22 km przebudowy dróg poprzez wyrównanie i wykarczowanie. Nastąpi także poprawa parametrów melioracji.
wlodawa