Menu

Narada Dyrektorów Wojewódzkich Biur Geodezji. Szelment 09-11.10.2019 r.

11 października, 2019

Wymiana doświadczeń i kierunki rozwoju Wojewódzkich Biur Geodezji w zakresie realizowanych zadań marszałka województwa.

Poniżej program narady:


Dzień pierwszy 09.10.2019 r. (środa)

Do godz. 10:00 – rejestracja i zakwaterowanie uczestników
10:00 – otwarcie narady – Magdalena Borowska – Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji
w Białymstoku
10:10 Powołanie członka i przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Biur
Geodezji.
10:40 „Wizerunek Wojewódzkich Biur Geodezji” – Marek Banach – Dyrektor Wojewódzkiego
Biura Geodezji w Lublinie
11:00 Wymiana doświadczeń oraz omówienie problemów napotykanych przez Biura, m.in.:
  Stosowanie przepisów RODO w zakresie wykonywanych prac geodezyjnych,
  Aktualizacja Ksiąg Wieczystych po scaleniu gruntów,
  Analizy zmian w strukturze agrarnej i monitoring użytkowania gruntów – brak
wytycznych technicznych do opracowań,
  Założenia do projektu scalenia,
  Cennik wykonywanych prac geodezyjnych,
  Problematyka odwołań od projektu scalenia gruntów,
  Obwody łowieckie,
  Plany urządzeniowo rolne,
  Wody Polskie – problemy podczas scalania gruntów,
  Problemy w pozyskiwaniu pracowników,
  Brak wykwalifikowanych pracowników z posiadanym zakresem „5”.
12.00 – przerwa kawowa
12.30 c.d. Wymiany doświadczeń oraz omówienie problemów napotykanych przez Biura
14.30 – obiad
15.15 „Analiza stanu programowania i realizacji prac urządzeniowo-rolnych oraz projekt
wytycznych do przeprowadzania scaleń gruntów.” Robert Kowalczyk – Naczelnik Wydziału
Geodezji i Klasyfikacji Gruntów, Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, dr hab. Jacek Pijanowski, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
15:40 dyskusja
17.30 Spotkanie integracyjne (paintball)
20.00 Kolacja

10.10.2019 r. (czwartek)
07:00-10:00 Śniadanie
10.00 Powitanie uczestników narady
  Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
  Magdalena Borowska – Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku
10.20 „Plany realizacji scaleń gruntów w nowej perspektywie finansowania” – Robert
Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów, Departament Gospodarki
Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10.40  „Przyczyny niejednolitego podejścia do tematu wymiany gruntów KOWR z gruntami
rodzinnych gospodarstw rolnych w poszczególnych województwach” – Jerzy Kozłowski,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11:00 „Postępowania scaleniowe w świetle prowadzonych postępowań odwoławczych”. –
Mirosława Wojciuk – Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
11:20  „Doświadczenia we wdrażaniu scaleń gruntów w oparciu o perspektywę PROW 2007-
2013 oraz 2014-2020.” – Elżbieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
11:40  „Rola Wojewódzkich Biur Geodezji w aspekcie ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych” – Lesław Wołcz – Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we
Wrocławiu
,, Konfrontacja przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z ustawą Prawo
geologiczne i górnicze na przykładzie torfowiska „Krakulice” i obszaru górniczego „Gace
Krakulice Kompleks A” – Ewa Witkowska – Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i
Terenów Rolnych w Gdańsku
12:20 -13:00 przerwa kawowa
13:00 „Pomorska Kolej Metropolitalna – Prezentacja projektu w ujęciu zrealizowanych
przez WBGiTR w Gdańsku prac geodezyjnych w latach 2010-2019” – Ewa Witkowska –
Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
13:20 „Geoportal GIS Podlasia – powszechny dostęp do danych przestrzennych
województwa podlaskiego” – Danuta Konopka, Marta Anchimiuk, Marcin Leszczyński Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
13:40 „ Problematyka wspólnot gruntowych w województwie podlaskim” – Magdalena
Borowska – Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.
14:00 „Scalenia gruntów finansowane ze środków prywatnych na przykładzie obiektu
Dębitka, pow. siemiatycki.” – Piotr Borowski –  Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
14:20 „Wymiany gruntów realizowane w województwie podlaskim.” – Krzysztof Zajkowski –
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
14:40 obiad
15:30 wycieczka, rejs statkiem po Wigrach
20.00 Kolacja

  11.10.2019 r. (piątek)
07:00-10:00 Śniadanie
10:00 „Wykorzystanie narzędzi ESRI w Wojewódzkich Biurach Geodezji” –  Monika
Mitrowska – Esri , Krzysztof Goleniowski – Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i
Terenów Rolnych we Wrocławiu
10:40 „Zastosowanie BSP w świetle przepisów obowiązującego prawa” – Radosław Zych,
FlyTech
11:00 „Wykorzystanie nowoczesnych technologii ( Drony + skaning laserowy) w codziennych
pracach terenowych” – Piotr Szwagierek, Leica Geosystems
11:20 – 12:00 przerwa kawowa
12:00 – Dyskusja
14:00 Zakończenie Narady
14:10 Obiad


PROGRAM NARADY do pobrania w pliku PDF. Agenda spotkania Szelment 9-11.10.2019 (PDF 656 kB)