Menu

Nasz projekt scalenia gruntów – obiekt Wola Żulińska, gm. Łopiennik zdobył II miejsce w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych

15 grudnia, 2014

W dniach 11-12 grudnia 2014 r. w Puławach odbyło się zakończenie XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych w ramach Seminarium pt.: „Polityka rolna Unii Europejskiej na przykładzie PROW na lata 2014-2020 i jej wpływ na zmiany polskiego rolnictwa”.
Do Konkursu Jakości Prac Scaleniowych Wojewódzkie Biura Geodezji z całego kraju zgłosiły 17 projektów scaleń gruntów o wyjątkowych walorach technicznych i charakteryzujące się dużymi trudnościami ich wykonania.
Główny Sąd Konkursowy kierując się:
wynikami szczegółowego zbadania przedstawionych projektów scaleń gruntów,
opiniami poszczególnych Wojewódzkich Sądów Konkursowych,
przedstawionymi sprawozdaniami z przebiegu wykonania poszczególnych etapów projektów scaleń gruntów uzupełnionymi dodatkowymi wyjaśnieniami osób prezentujących oceniane projekty,
wzajemnym porównaniem ze sobą prezentowanych projektów scaleń gruntów,
dokonał ich oceny, stosując kryteria ustalone w regulaminie Konkursu.

W ramach XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych Główny Sąd Konkursowy przyznał 3 nagrody i wyróżnienia za projekty scaleń gruntów.
Nasze Biuro otrzymało drugą nagrodę przyznaną zespołowi geodetów z Pracowni Terenowej w Krasnymstawie w osobach: Grzegorz Mazurek (kierownik zespołu), Marek Domińczuk, Grażyna Korzeniewska, Damian Matysiak, Łukasz Włosek oraz Przemysław Borański za bardzo dobrą jakość wykonania projektu scalenia gruntów obiektu Wola Żulińska, gmina Łopiennik (pow. 533 ha).
Oprócz zaszczytnego drugiego miejsca Dyrektor oraz pracownicy WBG w Lublinie (Pracownia Terenowa w Zamościu) otrzymali również specjalne wyróżnienie przyznane zespołowi geodetów w osobach: Tomasz Jabłoński (kierownik zespołu), Edward Prościński, Jarosław Warda, Dariusz Podgórny, Marek Galewski, Michał Jędrzejewski, Konrad Larwa, Sławomir Kołodziejek, Witold Kaszyca, Justyna Skulska, Beata Solska-Łatka oraz Justyna Wilk za oryginalne rozwiązania projektowe zastosowane na obszarach występowania utworów lessowych Roztocza – obiekt Latyczyn, gm. Radecznica (973 ha).
Celem seminarium była popularyzacja najlepszych rozwiązań w zakresie prac scaleniowych, mających istotne znaczenie w procesie kształtowania struktury przestrzennej gospodarstw rolnych.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządowcy, przedstawiciele nauki oraz reprezentanci Biur Geodezji i Terenów Rolnych, a także Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Zasadniczą część seminarium stanowiły prezentacje nagrodzonych projektów i wymiana zdobytych doświadczeń. Z kolei Pan Jerzy Kozłowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawił nowelizację przepisów prawnych dotyczących scaleń gruntów. Zostały również zaprezentowane główne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem problematyki scaleń gruntów.