Menu

Promocja scalenia gruntów dla nowej inicjatywy scaleniowej

7 grudnia, 2022

Kolejny Powiat naszego Województwa pragnie realizować scalenia gruntów. W ostatnim czasie Powiat Świdnicki podjął inicjatywę na rzecz wdrożenia scaleń gruntów. W tym celu w dniu 5 grudnia 2022 r. w Rybczewicach zostało zorganizowane zebranie promocyjne mające na celu poinformowanie przez pracowników WBG w Lublinie, właścicieli i użytkowników gruntów o możliwości zrealizowania scalenia gruntów. Uczestnikom zebrania przedstawiono informacje w zakresie realizacji procesu scalenia gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego będącego nierozłącznym elementem scaleń gruntów. Powiat Świdnicki organizując zebranie informacyjne liczy na pobudzenie inicjatywy społecznej skutkującej wszczęciem postępowania scaleniowego. Rozpoczęcie scalenia gruntów wymaga złożenie wniosku przez większość właścicieli gospodarstw rolnych o wszczęcie postępowania scaleniowego. Dlatego też tak istotne jest przekazanie informacji o tym działaniu, tak by właściciele gruntów składając wniosek posiadali pełną wiedzę na temat scaleń gruntów i zagospodarowania poscaleniowego.

W załączeniu fotorelacja: