Menu

Nowe rozporządzenie w sprawie Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.

22 lutego, 2021

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 11 lutego 2021 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. poz. 273). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 26 lutego 2021 r. i zastąpi obowiązujące obecnie w tej sprawie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz. U. 2015 poz. 219). Nowe rozporządzenie porządkuje i doprecyzowuje przepisy dotyczące: zakresu informacji państwowego rejestru nazw geograficznych oraz jego organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia i aktualizacji. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z praktyki stosowania dotychczasowych przepisów. W nowym rozporządzeniu zrezygnowano z zakresu informacji nadmiarowych, nie mających zastosowania w dotychczasowym prowadzeniu rejestru, co znacznie poprawiło jego czytelność. Nowe przepisy nie ograniczają dalszego rozwoju bazy PRNG pod względem technologicznym, nie powielają rozwiązań stosowanych w innych referencyjnych rejestrach publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu ich harmonizacji i spójności.