Menu

Pierwszy dokument dotyczący odbudowy Państwa Polskiego w tym odbudowy i przebudowy wsi Polskiej po 123 latach zaborów. „Pamiętnik Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich w Warszawie w roku 1917”.

1 czerwca, 2022

Ustalenia Zjazdu dały m.in. podwalinę pod wydanie Dekretu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 11 października 1918 roku w przedmiocie przepisów tymczasowych o Urzędach Ziemskich (w załączeniu). 🇵🇱 Następnie dnia 22 lipca 1919 roku wydano Ustawę o utworzeniu Głównego Urzędu Ziemskiego (w załączeniu), dnia 6 września 1919 wydano Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie kompetencji (…) (w załączeniu) a 19 października 1919 powołano do życia Okręgowe Komisje Ziemskie (w załączeniu). Wszystkie wyżej wymienione akty uchyliła Ustawa z dnia 6 lipca 1920 roku o organizacji Urzędów Ziemskich (w załączeniu). Urzędy Ziemskie były pierwszymi Jednostkami Geodezji Urządzeniowo- Rolnej w Polsce. 🇵🇱 Spadkobiercą Urzędów Ziemskich są współczesne Jednostki Geodezji Urządzeniowo- Rolnej w Polsce zwane potocznie jako Wojewódzkie Biura Geodezji. 🇵🇱 Szczegóły dotyczące historii Jednostek Geodezji Urządzeniowo- Rolnej w Polsce, dostępne są na stronie:

https://wbglubelskie.pl/historia-geodezji-urzadzeniowo-rolnej-i-wojewodzkich-biur-geodezji-w-polsce/?fbclid=IwAR0TpOwqE5SnZGAQaXa1tIIxeSC3f8cyKuVQkzFmAViQ7aFIPddyPLMpe5Y