Menu

Podziękowanie dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi za organizację Konferencji z okazji 100-lecia uchwalenia przez Sejm II Rzeczpospolitej Polskiej ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów pn. Rola jednostek geodezji urządzeniowo-rolnej w Polsce i ich wpływ na rozwój rolnictwa przez realizację scaleń gruntów.

6 lipca, 2023