Menu

Pożegnanie i powitanie

1 lutego, 2017

W dniu 27 stycznia 2017 r. Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski wraz z Wicemarszałkiem Grzegorzem Kapustą i pracownikami Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie pożegnali odchodzącego na emeryturę Pana Przemysława Zaleskiego pełniącego funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie w okresie od 15 grudnia 2013 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.

Z dniem 28 stycznia 2017 r. funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji
w Lublinie objął Pan Tomasz Prządka
– dotychczasowy Pracownik WBG w Lublinie.

Pan Tomasz Prządka ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

dyrektor+marszałkowieUMWL
pozegnanie dyr. 27.01.17