Menu

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli rozpoczęło program promocji scalania gruntów w Województwie Lubelskim.

15 listopada, 2019

W dniu  15 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Kierownictwem Ośrodków Doradztwa Rolniczego z udziałem przedstawiciela Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Biur Geodezji, Pana Edwarda Głażewskiego, Dyrektora Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.Na spotkaniu Pan Edward Głażewski wygłosił prelekcję na temat korzyści wynikających z przeprowadzania scalania gruntów, w szczególności poprawy rozłogów gruntów gospodarstw rolnych oraz warunków wszczęcia postępowania scaleniowego i jego prowadzenia. Celem spotkania było przybliżenie tematyki scaleń i wymian gruntów oraz podjęcie wspólnych działań związanych z promocją scaleń i wymian gruntów przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkie Biura Geodezji. Na spotkaniu ustalono, że poszczególne Wojewódzkie Biura Geodezji wystąpią do właściwych miejscowo Ośrodków Doradztwa Rolniczego aby w programach prowadzonych przez ODR-y szkoleń dla rolników, przewidziano dodatkowy czas na zaprezentowanie problematyki scaleń i wymian gruntów przez przedstawicieli Wojewódzkich Biur Geodezji.   

W oparciu o powyższe ustalenia oraz w uzgodnieniu z Dyrekcją Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, tematyka scaleń i wymian gruntów została włączona do prowadzonych w 2020 roku przez Lubelski ODR szkoleń dla rolników. Pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie mają możliwość dokonania w czasie tych szkoleń, stosownych prezentacji w zakresie scalania gruntów oraz rozdania broszurek promujących scalanie gruntów.


W załączeniu broszurka promująca scalanie gruntów.

 

 

 

 

gallery