Menu

Promocja scaleń w Powiecie Świdnickim

28 lutego, 2023

Z inicjatywy Powiatu Świdnickiego odbyło się kolejne spotkanie mające na celu promocję scaleń gruntów. W tym celu zorganizowano zebranie informacyjne z mieszkańcami Gminy Mełgiew, które odbyło się w dniu 23 lutego 2023 roku w urokliwym Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu. Celem spotkania była promocja scaleń, prezentacja prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego, którą dokonali przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie. Na zebraniu przedstawiono zasady realizacji prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego oraz korzyści wynikające z tych prac. Zaprezentowano efekty prac scaleniowych na przykładzie już zrealizowanych obiektów scaleniowych. Przedstawiono również film promujący scalenia przedstawiający wypowiedzi uczestników już zakończonych scaleń z terenu województw dolnośląskiego i lubelskiego. Podczas spotkania pojawiło się wiele pytań związanych z samym scaleniem gruntów jak również z procedurą wszczęcia postępowania scaleniowego. W trakcie żywej dyskusji starano się wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Tematyka scaleń jest bardzo obszerna dlatego Pan Paweł Postek Geodeta Powiatowy zapowiedział kolejne spotkania tak by każdy mógł się zapoznać z zasadami prowadzenia prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego i mógł w pełni świadomie zdecydować czy chce przystąpić do tego działania. Na zebraniu podkreślono, że tylko inicjatywa właścicieli gruntów może wszcząć postępowanie scaleniowe. Jeśli mieszkańcy chcą zrealizować scalenie wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym to kolejnym krokiem jest zebranie od ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych podpisów popierających te prace. Dopiero wtedy Starosta może wszcząć postępowanie scaleniowe.    

W załączeniu fotorelacja: