Menu

Przegląd Geodezyjny zamieścił kolejny artykuł dotyczący scaleń gruntów na temat „Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym po scalaniu gruntów”. Autorem publikacji jest Pani Magdalena Borowska Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

19 sierpnia, 2021

Przegląd Geodezyjny zamieścił kolejny artykuł dotyczący scaleń gruntów na temat „Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym po scalaniu gruntów”. Autorem publikacji jest Pani Magdalena Borowska Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.