Menu

„Przegląd Geodezyjny” zamieścił na swoich łamach zestawienie zmienionych w ostatnim czasie przepisów geodezyjnych.

10 sierpnia, 2021

Link do zestawienia zmienionych przepisów geodezyjnych:

Zestawienie przepisów