Menu

PUBLICZNY KOMUNIKAT O MOŻLIWYM NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

27 stycznia, 2023

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie                                                                                                                               Lublin, dnia 27 stycznia 2023 r.
ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin

                                                            POWIADOMIENIE O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zawiadamiam, iż doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych w postaci kradzieży laptopa służbowego z samochodu pracownika WBG w Lublinie w dniu 22-01-2023 r. Na urządzeniu tym były przetwarzane dane osobowe, których administratorem jest Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Obecnie nie potwierdzono wycieku Państwa danych osobowych ani nie odnotowano ich ujawnienia przez osoby nieuprawnione.

Przepraszamy Państwa za zaistniałą sytuację i zapewniamy, iż sprawę traktujemy priorytetowo. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi.

Poniżej informacje dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych. W przypadku wątpliwości i dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

Inspektorem Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Lubartowie Artur Szczupakowski adres email: iod@powiatlubartowski.pl tel. 725 519 140

oraz

Inspektora Ochrony Danych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie: Damian Łubkowski adres email: inspektor@wbglubelskie.pl tel. 81 752 31 00

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH NARUSZENIE DOTYCZY:

Osoby wykazane na obiektach scaleniowych wpisanych w ewidencji wsi Luszawa, Las Wsi Luszawa i Tyniec.

RODZAJ NARUSZENIA:

Kradzież laptopa służbowego z samochodu pracownika WBG w Lublinie w dniu 22-01-2023 r. Na urządzeniu były przetwarzane dane osobowe, których administratorem jest Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Laptop posiada zabezpieczenie w postaci hasła do systemu operacyjnego Windows. Program, który umożliwia dostęp do danych był zabezpieczony loginem i hasłem co obniża ryzyko naruszenia poufności danych osobowych.

ZASTOSOWANE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE:

Administrator danych Starostwo Powiatowe w Lubartowie wraz z podmiotem przetwarzającym Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie podjął działania mające na celu ochronę przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami naruszenia tj.: zgłoszono naruszenie ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Policję.

KONSEKWENCJE NARUSZENIA:

Chociaż dotychczasowe czynności nie potwierdziły, by Państwa dane zostały wykorzystane w sposób nieuprawniony, jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o możliwych konsekwencjach naruszenia ochrony danych osobowych, takich jak: próby uzyskania na Państwa szkodę pożyczek w instytucjach pozabankowych, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości; wykorzystanie Państwa danych osobowych do próby wyłudzenia ubezpieczenia; próby wyłudzenia od Pani/a dodatkowych danych osobowych poprzez podszywanie się pod inną osobę lub instytucję; wykorzystanie Państwa danych do uwierzytelnienia (weryfikacji tożsamości), wykorzystanie Państwa danych osobowych do skorzystania z Państwa praw obywatelskich, np. do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego; próby ukrycia swojej tożsamości.

Zalecamy, aby zachowali Państwo ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów; w usługach, gdzie nr PESEL jest hasłem dostępowym, rozważyli zastosowanie uwierzytelnienia dwuskładnikowego.

Mogą Państwo skorzystać z możliwości założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej S.A. celem monitorowania prób zaciągnięcia zobowiązań finansowych z wykorzystaniem Państwa danych. Obecnie na rynku dostępne są również inne usługi umożliwiające podobny monitoring, należą do nich m.in. system Bezpieczny Pesel, Chroń Pesel.

Jeżeli dowiedzą się Państwo o upublicznieniu lub wykorzystaniu Państwa danych przez osobę nieuprawnioną, prosimy o natychmiastowe zawiadomienie policji oraz o przekazanie tej informacji do:

Inspektorem Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Lubartowie Artur Szczupakowski adres email: iod@powiatlubartowski.pl tel. 725 519 140

oraz

Inspektora Ochrony Danych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie: Damian Łubkowski adres email: inspektor@wbglubelskie.pl tel. 81 752 31 00