Menu

Rozpoczęcie prac scaleniowych w Kaplonosach

12 października, 2021

Zebranie, podczas którego nastąpiło odczytanie postanowienia Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka o wszczęciu postępowania scaleniowego, rozpoczął Adam Panasiuk, członek Zarządu Powiatu, który jest odpowiedzialny za prawidłową realizację scaleń w naszym powiecie. Po odczytaniu postanowienia przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie przedstawili wstępnie koncepcję zagospodarowania poscaleniowego.

– Generalnie jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pierwszych czynności geodezyjnych jeszcze w tym roku. Problem jest jedynie z uruchomieniem programu przez samorząd województwa lubelskiego. Już ponad rok trwają prace nad zmianą rozporządzenia, które by umożliwiło ogłoszenie naboru na działanie typu „scalenia gruntów”. Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach i powinien być w najbliższym czasie podpisany przez ministra rolnictwa, a to otworzy drogę dla województwa lubelskiego na ogłoszenie naboru wniosków. Mam nadzieję, że to nastąpi jeszcze w tym roku, gdyż proces scalenia gruntów jest niezwykle czasochłonny, a i inwestycje w ramach zagospodarowania poscaleniowego też trwają. By zdążyć do czerwca 2025 r., bo taki termin określa nowe rozporządzenie, musimy jak najszybciej działać. Stąd też, nie czekając na zmianę rozporządzenia, z przedstawicielami Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie rozpoczęliśmy przygotowania tego obiektu już kilka miesięcy wcześniej – mówił Adam Panasiuk.

Powiat Włodawski planuje, że postępowanie administracyjne dla Kaplonos i Kaplonos Kolonii wraz z przeprowadzeniem zagospodarowania poscaleniowego zakończy do czerwca 2025 r.

Postępowaniem scaleniowym objęto powierzchnię 1661 ha. Planuje się poprawienie struktury działek ewidencyjnych poprzez szereg zabiegów geodezyjno-kartograficznych, mających na celu zwiększenie średniej powierzchni działki, dostosowanie sieci dróg gminnych, będącymi drogami dojazdowymi do łąk, pól i lasów, jak również przeprowadzenie zagospodarowania poscaleniowego poprzez budowę dróg o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej lub żwirowej.