Menu

Rozpoczynamy kolejne scalenia gruntów

31 maja, 2018

Po kilkudziesięciu latach przerwy Powiat Tomaszowski ponownie rozpoczął scalenia gruntów. Proces scaleniowy dotyczy wsi Siemierz, gmina Rachanie.

W maju 2018 r. Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk wraz z Panem Tadeuszem Stanibułą członkiem Zarządu podpisali porozumienie z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie na realizację prac scaleniowych wsi Siemierz, gmina Rachanie. Podpisanie porozumienia jest konsekwencją bardzo dużego zaangażowania władz powiatu na rzecz rozpoczęcia prac scaleniowych w tym powiecie. Na wniosek właścicieli gruntów wsi Siemierz Starosta Tomaszowski wydał postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego. Podkreślenia wymaga fakt, iż pierwsze zebrania w sprawie scalenia gruntów tej wsi odbyły się kilkanaście lat temu.  Obecnie trwają prace mające na celu opracowanie projektu scalenia. Siemierz to urokliwa miejscowość położona w gminie Rachanie, która oprócz pięknych krajobrazów oraz żyznych gleb słynie również ze znanych poetów, takich jak Bronisław Jan Przyłuski, laureat wielu nagród literackich urodzony w Siemierzu. Siemierz to miejscowość o bardzo dużych tradycjach w tym siatkarskich (drużyna siatkówki LZS SIEMIERZ) oraz pedagogicznych (60 absolwentów szkoły podstawowej w Siemierzu zostało nauczycielami). Lokalna społeczność założyła Stowarzyszenie Miłośników Siemierza, które zrzesza wielu członków i sympatyków.

tomaszow