Menu

Samorządowy Kongres Trójmorza ponownie w Lublinie

30 maja, 2022

Tegoroczny Samorządowy Kongres Trójmorza, odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wydarzenie, podobnie jak w roku poprzednim, zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP. W tym roku poruszone zostaną tematy ważne dla współpracy regionów z 12 państw Inicjatywy Trójmorza, także w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Obrady toczyć się będą w blokach tematycznych, m.in. infrastruktura transportowa, Sieć Regionów Trójmorza, energetyka, cyfrowa nauka, fundusze europejskie oraz rolnictwo. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze, w ramach którego odbędą się seminaria, spotkania B2B, wizyty studyjne służące nawiązaniu kontaktów biznesowych.

Pierwsza edycja wydarzenia w czerwcu 2021 skupiła łącznie ponad 730 osób. Wśród 81 panelistów byli liderzy kluczowych sektorów polskiej i zagranicznej gospodarki, osobistości świata polityki, a także przedstawiciele administracji publicznej i samorządów. W trakcie dwóch dni intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, w ramach 18 paneli dotknięto tematów istotnych dla rozwoju polskiej i zagranicznej gospodarki, tj. m in.: dyplomacji, energetyki, finansów, gospodarki, innowacji, nauki, rolnictwa, transportu, transformacji cyfrowej, turystyki, współpracy międzyregionalnej i transgranicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza.

W ceremonii otwarcia wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, który objął wydarzenie swoim honorowym patronatem.

Podczas Kongresu została podpisana Deklaracja Lubelska, która stworzyła podstawy trwałego i stabilnego partnerstwa samorządów położonych na obszarze objętym Inicjatywą Trójmorza. Akt ten będzie w kolejnych latach narzędziem prowadzenia i nawiązywania regularnych kontaktów oraz podejmowania wielu wspólnych inicjatyw.