Menu

Scalanie gruntów to korzyści dla lokalnej społeczności

29 marca, 2019

Na przełomie lutego i marca 2019 roku na siedmiu obiektach scaleniowych odczytane zostały decyzje zatwierdzające opracowane projekty scaleń.

Do publicznej wiadomości podano decyzje na obiektach:

  1. Wojsławice gm. Wojsławice,
  2. Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola, gm. Ostrówek,
  3. Grądy, Kocia Góra, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy gm. Ludwin,
  4. Teremiecgm Białopole,
  5. Białopole, Buśno, , Kicin, Zabudnowo, Strzelce Kolonia gm. Białopole,
  6. Nowe Depułtycze gm. Chełm
  7. Kulczyn, Kulczyn Kolonia gm. Hańsk.

Łączna powierzchnia gruntów scalonych na tych obiektach to 10 tysięcy ha. Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia stanowi  „podsumowanie” prowadzonego postępowania administracyjnego oraz wykonanych prac scaleniowych.  Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowi również tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów. Prace scaleniowe na ww. obiektach były realizowane od 2014 roku i obejmowały szereg etapów w tym: opracowanie założeń do projektu scalenia, weryfikację i aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przeprowadzenie pomiarów niezbędnych do wykonania projektu, wykonanie szacunku porównawczego gruntów, zebranie  tzw. „życzeń” co do przyszłej lokalizacji gruntów, opracowanie i wyznaczenie w terenie projektu scalenia oraz jego okazanie uczestnikom na gruncie. Obecnie na tych obiektach trwają prace związane z wprowadzeniem zmian w ewidencji gruntów. Od 1 lipca 2019 r. będą realizowane prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym.

Prace scaleniowe obejmą przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, likwidację wszystkich granic na tym terenie, nowy podział gruntów i przede wszystkim budowę nowych dróg wraz z infrastrukturą. – Dzisiaj rolnicy swoim ciężkim sprzętem jeżdżą po drogach polnych, błotnistych i dziurawych. Jest to kłopotliwe, a dodatkowo sprzęt ulega niszczeniu. Dzięki nowym drogom dojazd do pól zostanie znacznie ułatwiony i skrócony, a dodatkowo zmniejszone zostaną koszty transportu

 

start Farm landscape with windmill  from above, The Netherlands
DSC00828 013932_620