Menu

Scalenia a gospodarowanie wodą na terenach rolniczych w teraźniejszym i przyszłym klimacie

1 czerwca, 2022

W związku ze zmianami klimatu gospodarka wodna na obszarach wiejskich i budowa zbiorników retencyjnych stała się kwestią kluczową, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
Artykuł w „Przeglądzie Geodezyjnym” na temat możliwości wynikających z procesu scalania gruntów przy gospodarowaniu wodą w terenach rolniczych mówi, że scalenie jest jedyną racjonalną procedurą do zakładania zbiorników retencji wodnej.