Menu

Scalenia gruntów w Woli Uhruskiej i Bytyniu

17 sierpnia, 2018

Uczestnicy scalenia gruntów w Woli Uhruskiej i Bytyniu w dniu 17 sierpnia 2018 r. podejmowali uchwałę w sprawie określenia zasad szacunku gruntów.

Podczas zebrania uczestnicy zapoznali się z opracowanym przez radę uczestników scalenia oraz geodetę-projektantem projektem zasad. Zebraniu przewodniczył Wicestarosta powiatu włodawskiego Pan Adam Panasiuk, który razem z Panem Jarosławem Wardą geodetą-projektantem omówili zaproponowane zasady. Po wyczerpujących wyjaśnieniach uczestnicy przyjęli większością głosów uchwałę w sprawie zasad szacunku gruntów. Na tej podstawie nastąpi teraz szacunek gruntów, który następnie zostanie przedstawiony uczestnikom do akceptacji. Na przełomie roku planowane są indywidualne rozmowy geodety-projektanta z uczestnikami scalenia dotyczące tzw. „życzeń” do projektu. Tym samym zbliża się czas końcowych uzgodnień i wyniesienia opracowanego projektu w terenie. Planowany czas okazania projektu uczestnikom to II połowa 2019 roku.