Menu

Scalenie w Giełczwi

6 lipca, 2015

6 lipca 2015 r.

W ostatnim dniu czerwca w sali remizy OSP w Giełczwi z inicjatywy Wójta Gminy p. Anny Wojtas odbyło się zebranie informacyjne z mieszkańcami wsi Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga, Giełczew Doły położonych w gminie Wysokie. Celem zebranie było umówienie zasad postępowania scaleniowego oraz sposobu realizacji projektu scaleniowego. Bezdyskusyjna wydaje się sama potrzeba przeprowadzenia scalania gruntów na tym terenie, gdzie dominuje znaczne rozdrobnienie gruntów, obecne gospodarstwa składają się dużej liczby działek ewidencyjnych, powierzchnia ich jest niewielka, są wąskie i nadmiernie wydłużone –nawet do 4 km. Niepewność i kontrowersje wśród mieszkańców budzi samo opracowanie projektu. W dyskusji licznie uczestniczyli mieszkańcy Wsi, dla części z nich scalenie jest szansą na poprawienie warunków gospodarowania, uporządkowania przestrzennego i prawnego swoich gospodarstw, dla innych to niepewność w zakresie przyszłej lokalizacji swoich gruntów. Ożywiona w pewnym momencie wymiana zdań wskazuje na zainteresowanie społeczności takim postępowaniem. Scalenie gruntów jest trudnym procesem, wymagającym od uczestników postępowania zaangażowania i kompromisowego podejścia do przedstawionych propozycji projektowych. Dlatego też najważniejszym elementem we wstępnym procesie jest jak najszersze i wyczerpujące zapoznanie przyszłych uczestników z procedurą i zasadami obowiązującymi podczas procesu scalania gruntów, jak również pokazania bezpośrednio korzyści jakie zostaną osiągnięte w wyniku scalenia.