Menu

Seminarium podsumowujące XLV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

7 grudnia, 2021

W dniach 25-26 listopada 2021 roku w Wieliczce odbyło się Seminarium podsumowujące XLV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. 45 już edycja Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, zainicjowana została w latach 70. XX w. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP). Seminarium to stanowi ważny element promocji prac scaleniowych oraz daje możliwość wymiany doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk zdobytych przy opracowaniu projektów scaleń gruntów oraz Założeń do projektów scalenia gruntów. Tegoroczny konkurs zorganizował Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji WIŚiG) Uniwersytetu Rolniczego (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy wsparciu Krakowskiego Biura Geodezji i terenów Rolnych (KBGiTR) w Krakowie. W seminarium udział wzięło około 100 uczestników, zaś obrady miały miejsce w podkrakowskiej Wieliczce.

Tegoroczne seminarium otworzyło wystąpienie pani Lidii Kostańskiej – dyrektor Departamentu Nieruchomości MRiRW, która odczytała też list skierowany do Uczestników Seminarium od Wicepremiera oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pana Henryka Kowalczyka. Następnie głos zabrali: pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, pan prof. Leszek Książek – Dziekan WIŚiG UR w Krakowie oraz pan Jerzy Kozłowski – Przewodniczący Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej SGP. Seminarium prowadził pan prof. Jacek Pijanowski z UR w Krakowie, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich (TROW).

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu przez pana Roberta Kowalczyka – Naczelnika Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie Nieruchomości MRiRW, wg następującego porządku:

  • Projekty scalenia gruntów

1.  Miejsce – obiekt Eliaszuki i inne, Wojewódzkie Biuro Geodezji (WBG) w Białymstoku,

2.  Miejsce – obiekt Granica-Tomkowice-Godzieszówek, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (DBGiTR) we Wrocławiu,

3.  Miejsce – obiekt Grądy-Kocia Góra-Zezulin Drugi-Zezulin Niższy-Zezulin Pierwszy, WBG w Lublinie,

Wyróżnienie – obiekt Kolonia Hołowienki, Mazowieckie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (MBGiTR) w Ostrołęce,

Wyróżnienie – obiekt Jodłówka, Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (PBGiTR) w Rzeszowie,

Wyróżnienie – obiekt Rzymkowice, KBGiTR w Krakowie,

Wyróżnienie – obiekt Bojadła, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (WBGiTR) w Zielonej Górze.

  • Założenia do projektu scalenia gruntów

1.  Miejsce – obiekt Adamów-Barki-Biesiadki-Nowy Stręczyn-Stary Stręczyn-Zosin, WBG w Lublinie,

2.  Miejsce – obiekt Węgierka, PBGiTR w Rzeszowie,

3.  Miejsce – obiekt Smoleń, Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (CzBGiTR) w Częstochowie,

Wyróżnienie – obiekt Szpakowo i inne, WBG w Białymstoku,

Wyróżnienie – obiekt Wola Korybutowa, WBG w Lublinie.

W ramach pierwszej sesji – moderowanej przez pana naczelnika Roberta Kowalczyka z MRiRW – miejsce miała prezentacja wyżej wymienionych obiektów. Sesję otworzyło przemówienie okolicznościowe pana Edwarda Głażewskiego – Dyrektora Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce a zarazem Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Biur Geodezji i Terenów Rolnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Projekt scalenia gruntów dla obiektu Eliaszuki i inne zaprezentował pan Krzysztof Zajkowski z WBG w Białymstoku. Następnie pan Paweł Korol z DBGiTR we Wrocławiu przedstawił projekt scalenia gruntów dla obiektu Granica–Tomkowice–Godzieszówek. Trzeci z nagrodzonych projektów scalenia gruntów dla obiektu Grądy–Kocia Góra–Zezulin Pierwszy–Zezulin Drugi–Zezulin Niższy przedstawił pan Włodzimierz Bartosik z WBG w Lublinie. W drugiej części sesji zaprezentowano trzy nagrodzone Założenia do projektu scalenia gruntów. Obiekt Adamów–Barki–Biesiadki–Nowy Stręczyn–Stary Stręczyn–Zosin zaprezentował pan Włodzimierz Bartosik wraz z zespołem: panem Arkadiuszem Komstą, panem Tomaszem Szotem, panem Wojciechem Grzelukiem, panem Tomaszem Rudzkim oraz panem Jarosławem Komarzeńcem z WBG w Lublinie. Obiekt Węgierka zaprezentował pan Stanisław Grefenheim z PBGiTR w Rzeszowie (Pracownia Terenowa w Jarosławiu). Obiekt Smoleń zaprezentowała pani Marta Opoń z CzBGiTR w Częstochowie (również w imieniu pani Wiolety Podlejskiej vel Bielskiej oraz pani Małgorzaty Dobosz).

Kolejna sesja plenarna pn. Wyzwania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w zakresie scalania gruntów moderowana była przez pana Jerzego Kozłowskiego – Przewodniczącego Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej SGP. Jako pierwszy zabrał głos pan Bogdan Pomianek – Z-ca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w MRiRW, prezentując referat pt. Wyniki konsultacji projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 w zakresie interwencji dotyczącej scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Następnie pan naczelnik Robert Kowalczyk przedstawił referat pt. Okres przejściowy operacji typu ‘Scalanie gruntów’. W kolejnym wystąpieniu pani Ewa Szafran – Kierownik Oddziału w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zaprezentowała referat pt. Postępowanie administracyjne scalenia gruntów w zakresie organu wyższego stopnia – wojewody. Pan Adam Panasiuk – Członek Zarządu Powiatu Włodawskiego zaprezentował kolejny referat pt. Zagospodarowanie poscaleniowe na przykładzie powiatu włodawskiego. Pan prof. Jacek Pijanowski zaprezentował następnie referat pt. Paradygmat kompleksowego urządzania obszarów wiejskich a nowoczesne scalenia gruntów, a pan Marek Banach – Dyrektor WBG w Lublinie przedstawił kolejny referat pt. Kluczowe wyzwania scaleń gruntów, jako elementu realizacji rozwoju obszarów wiejskich. Sesję plenarną zamknęło wystąpienie pani dr Ludmiły Pietrzak – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Redaktor Naczelnej ‘Przeglądu Geodezyjnego’ pt. Nowe przepisy w zakresie ‘standardów’ geodezyjnych oraz rozporządzenia EGiB w kontekście scaleń gruntów.

Kolejny dzień seminarium otworzyła sesja plenarna pn. Wybrane aspekty współczesnych scaleń gruntów moderowana przez pana prof. Jacka Pijanowskiego. Pierwszy referat w sesji pt. Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich wygłosiła pani prof. Adrianna Czarnecka oraz pani dr Wioleta Krupowicz z Politechniki Warszawskiej. Następnie głos zabrali pan dr Arkadiusz Doroż oraz pan dr Piotr Bożek reprezentujący KBGiTR oraz UR w Krakowie prezentując wystąpienie pt. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w pracach scaleniowych. Pan dr Mariusz Dacko oraz pan prof. Tomasz Wojewodzic z UR w Krakowie zaprezentowali kolejny referat pt. Bariery prac scaleniowych w świetle opinii przedstawicieli instytucji. Referat pt. Wkład scaleń gruntów w rozwój rolnictwa w świetle zmian klimatycznych autorstwa pana Krzysztofa Goleniowskiego z DBGiTR we Wrocławiuoraz pana prof. Jacka Pijanowskiego z UR w Krakowie był ostatnim wystąpieniem tej sesji plenarnej.

Następnie odbyła się sesja panelowa pn. Postępowanie administracyjne w procesie scalania gruntów i realizacja zagospodarowania poscaleniowego. Moderatorem sesji był pan Krzysztof Goleniowski – Dyrektor DBGiTR we Wrocławiu, zaś uczestnikami pani Małgorzata Nocoń – Geodeta Powiatowy w Brzesku, pan Marek Bittner – Geodeta Województwa Dolnośląskiego, pan Marian Dzikowski – Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, pan dr Jarosław Taszakowski – Z-ca Dyrektora KBGiTR w Krakowie, pan Mariusz Foryś – Wójt Gminy Mściwojów oraz pan Adam Panasiuk – Członek Zarządu Powiatu Włodawskiego.

W ostatniej części seminarium odbyła się krótka dyskusja oraz podsumowanie obrad. Seminarium było jak co roku okazją do wielu interesujących rozmów kuluarowych, wymiany doświadczeń oraz wspomnień. Z wstępnych ustaleń wynika, iż kolejne seminarium odbędzie się w województwie łódzkim lub świętokrzyskim i będzie współorganizowane przez miejscowy oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 Opracował: prof. Jacek Pijanowski

W załączeniu fotorelacja: